درباره ما

فروشگاه اینترنتی حاضر که با هدف گسترش فرهنگ کتاب خوانی توسط بانک کتاب گیتا راه اندازی شده است می کوشد ضمن سرعت بخشیدن به دسترسی کتاب به وسیله شیوه های نوین ارتباطی در جامعه اطلاعاتی امروز ، فرآیند تهیه آن را نیز سهولت بخشد . در این سایت دوستداران کتاب از سراسر کشور می توانند کتب مورد نیاز خود را در حوزه ی رشته حقوق به صورت الکترونیکی جستجو ، خریداری و در نشانی دلخواه تحویل گیرند.
امید است این گام کوچک مقبول دوستداران فضیلت افتد .
بااحترام:حبیبی